Israel 1994 - Martin Vaniš
Zeď nářků a Skalní dóm / Western Wall and Dome of the Rock

Zeď nářků a Skalní dóm / Western Wall and Dome of the Rock

Jerusalem (ISR); 1994-08-21